Hudcancer

Hudcancer är den vanligaste cancerformen i USA. Lyckligtvis kan de flesta fall av hudcancer behandlas om de upptäcks och behandlas tidigt. Därför är tidig upptäckt avgörande i kampen mot denna sjukdom.

Hudcancer kan drabba vem som helst, oavsett hudfärg. Majoriteten av de diagnostiserade hudcancerfallen är icke-melanom hudcancer (NMSC).

Melanom hudcancer

Melanom är den allvarligaste typen av hudcancer och uppstår i de pigmentproducerande cellerna i huden. Den kan uppstå plötsligt utan några varningstecken eller utvecklas från ett befintligt födelsemärke. Att förstå dess tidiga tecken och tillgängliga behandlingar är nyckeln till effektiv hantering.

Nodulärt melanom

Nodulärt melanom

Nodulärt melanom är en invasiv form av melanom som står för ungefär en fjärdedel av diagnostiserade melanom. Läs mer om formen av melanom här

Malignt melanom

Malignt melanom

Melanom är den dödligaste formen av hudcancer, eftersom det har potentialen att sprida sig till andra delar av kroppen. Denna form av cancer i hudens pigmentceller är ofta orsakat av solens ultravioletta strålar.

Icke-melanom hudcancer

Icke-melanom hudcancer (NMSC), som främst omfattar basalcellscancer och skivepitelcancer, uppstår i hudens yttre lager. Dessa cancerformer är vanligtvis mindre aggressiva än melanom och mycket behandlingsbara när de upptäcks tidigt, och uppträder ofta på solexponerad hud.

Lentigo solaris (solfläckar)

Lentigo solaris (solfläckar)

Lentigo solaris, även kända som solfläckar eller leverfläckar, är bruna pigmenterade fläckar på huden orsakade av naturliga eller artificiella UV-strålar.

Solskadad hud

Solskadad hud

Solskadad hud har ojämna nivåer av melanin, vilket leder till för tidigt åldrande av huden, oregelbunden hudpigmentering och oregelbundna bruna prickar. Leverfläckar kan också uppstå senare i livet hos vuxna som utsatts för överdrivet mycket sol.

Rötsår (ulcus) – bensår

Rötsår (ulcus) – bensår

Ett rötsår eller ulcus är ett hudsår som ser rött ut och fylls med var vid infektion. Det kan utlösas av överdriven hetta eller kyla, hudirritation eller problem med blodcirkulationen.

Skivepitelcancer

Skivepitelcancer

Skivepitelcancer är den näst vanligaste formen av hudcancer efter basalcellscancer. Ungefär 20.000 nya fall av denna hudcancer diagnosticeras i Sverige varje år.

Seborroisk keratos (senilvårtor)

Seborroisk keratos (senilvårtor)

Seborroisk keratos, också kallar senilvårtor, åldersvårtor eller talgvårtor, är en mycket vanlig hudåkomma som yttrar sig som ljust bruna, solbruna, mörkt bruna, svarta och föränderligt pigmenterade fläckar. Vårtorna är svagt upphöjda med en tydlig kant, och är vaxartade.

Porokeratos

Porokeratos

Porokeratos är en hudåkomma som innefattar utslag med en tunn mittendel omgiven av upphöjda åsar. Det kan orsakas av gener, UV-strålar eller nedsatt immunförsvar. Vissa utslag kan utvecklas till elakartade cancersvulster.

Basalcellscancer (basaliom)

Basalcellscancer (basaliom)

Basalcellscancer är den vanligaste typen av hudcancer. Väldigt vanligt Mer än 60 000 fall av denna typ av hudcancer diagnostiseras varje år i Sverige.

Keratoakantom

Keratoakantom

Ett keratoakantom är en hudtumör orsakad av överdriven solexponering hos äldre personer.

Tidig upptäckt av hudcancer

Tidig upptäckt är avgörande för att effektivt kunna behandla de två vanligaste typerna av hudcancer, basalcellscancer och skivepitelcancer.

Om melanom upptäcks och behandlas innan det sprider sig till lymfkörtlarna leder det till en 99-procentig femårsöverlevnad. Denna siffra sjunker till 68 procent om den sprider sig till närliggande lymfkörtlar och till 30 procent om den når avlägsna lymfkörtlar eller andra organ.

Identifiera den cancer du kan se när den är lättast att behandla!

Vägledning för självundersökning

Leverfläck: 25% av melanom uppstår från en befintlig födelsemärke. Det innebär att majoriteten av melanom är nya födelsemärke.

Kan du upptäcka den cancerartade leverfläcken?

Kan du upptäcka den cancerartade leverfläcken?

Födelsemärken är mycket vanliga. Vissa människor föds med dem och andra kan utveckla födelsemärke senare i livet på grund av hormonella förändringar som pubertet eller graviditet. Tyvärr, nya födelsemärken ofta förbises, och de som du har haft hela ditt liv kan förändras utan att du inser det. Och förändring är en viktig indikator på hudcancer.

Ytterligare innehåll

Solskyddsmedel: Den ultimata guiden

Solskyddsmedel: Den ultimata guiden

Den ultimata guiden till solskyddsmedel. Varför använda solskyddsmedel? Vilken typ är bäst? Hur tillämpar du det och när? Alla detaljer här!

logo
1 (415) 234-4124
Fråga nu