Teledermatologi bakgrund och forskning

First-Derm-research-background

Teledermatologi bakgrund och forskning

Idén till First Derm föddes inte över en natt – det var resultatet av flera års utveckling och akademisk forskning. First Derm grundades av Dr Alexander Börve, både läkare och akademiskt utbildad inom området teledermatologi. Sedan 2008 har han publicerat fyra artiklar i expertgranskade vetenskapliga tidskrifter, och visat på teledermatologins möjligheter. Läs mer om hans arbete i nedanstående länkar:

 

Utvecklingen av First Derm

Hälsoutvecklingen under det nuvarande årtiondet genomgår nyskapande förändringar – med stort utrymme för förbättringar. Makten och de ekonomiska förutsättningarna förändras med de politiska svängningarna i olika delar av världen. Och vår befolkning blir allt äldre då baby-boomens generation börjar bli till åren. Kroniska sjukdomar som cancer fortsätter att utgöra ett stort problem. Samtidigt har modern teknologi förbättrats och funnit sin plats i vårt samhälle genom diverse mobiltillbehör. Det är ett perfekt tillfälle för att använda den nya tekniken – inte bara för att förbättra vården för patienten, utan också för att effektivisera sjukvårdssystemet. Teledermatologin ligger absolut i framkant av framtidens digitala hälsorevolution.

Fråga våra hudläkare idag, och bli prioriterad

Så började det

Teledermatologi bakgrund och forskning malignt melanom iDoc24

Den akademiska forskning kring teledermatologins effekter och säkerhet började år 2009, då Dr Alexander Börve och hans kollegor genomförde en pilotstudie på svenska vårdcentraler. Denna pilotstudie, som gjordes av iDoc24 Inc., visade på fördelarna med en app som kunde tillhandahålla en medicinsk informationstjänst via mobilen. Såväl privatpersoner som läkare kunde ta en bild av en hudförändring, skicka denna anonymt till en hudspecialist för bedömning och för en överkomlig kostnad få ett svar inom 24 timmar.1 Hudläkaren kunde ge användaren snabb information om tänkbar diagnos, samt råd om rekommenderad behandling. Denna variant av modellen “business to consumer” (B to C) utvecklades så småningom till First Derm app, en app som kan laddas ner helt gratis och anonymt (ingen registrering eller e-post angiven) enligt gällande nationella regler för personlig hälsoinformation (HIPAA i USA). Under tiden utvecklades den andra modellen, “business to business” (B to B), till iDoc24 PRO app, en app som ger sjukvårdspersonal möjlighet att registrera ett konto inom ramen för HIPAA (USA).

Den första studien genomförde Dr Börve på plattformen Tele-Dermis®. Det var en mindre pilotstudie av 51 patienter som remitterades från husläkare till hudspecialist. I 80 % av fallen önskade husläkaren ifråga ett expertutlåtande från en kollega eftersom det befarades handla om en misstänkt malign hudförändring. I 90 % av dessa fall ville hudläkaren granska hudförändringen närmare med hjälp av ett dermatoskop.2

Eftersom de återstående 20 procenten av remisserna inte föranledde misstanke om, eller klassificerades som, hudcancer, behövde husläkaren inte skicka dessa patienter vidare till hudläkare för ytterligare undersökning. De fick dock en rekommendation om lämplig behandling.2 Misstänkta hudförändringar var däremot svåra att diagnosticera på grund av den låga upplösningen hos mobiltelefonens foton.

Dermatoskopet: Framtaget utifrån forskningsresultat

En av de första studier som jämförde teledermatoskopins bilder och vanliga mobilfoton genomfördes av Dr Kroemer, en forskare som var verksam i teledermatologiprojektet vid the Medical University of Graz. Hans studie bekräftade att teledermatologins bilder var överlägsna vid en jämförelse med mobilbilder.3 Efter dessa studieresultat designades dermatoskopet om, som ett tillbehör till en iPhone. Dr Börve och hans medarbetare testade den nya teknologins säkerhet i en studie från 2013, “Mobile teledermoscopy- there is an app for that!” Överlag bekräftade studieresultaten att teledermatologins bilder innebar högre precision, vilket tydde på att sådana bilder i kombination med mobilens foton ger ökade förutsättningar för ett bättre svar från hudläkaren.4

HUD Sketch Dermatoskop Dermatoskopi

Utifrån resultaten av varje ny studie kunde Dr Börve och hans medarbetare finslipa metoderna för teledermatologin. I de tidiga studierna var den dåliga bildkvalitén det största problemet vid bedömning av misstänkt hudcancer, vilket i sin tur påverkade förutsättningarna för en korrekt diagnos och prioritering. Detta ledde till utvecklingen av ett dermatoskop som ökade träffsäkerheten på alla punkter. Teledermatoskopi har visat sig ha en diagnostisk precision som kan jämföras med ett personligt besök hos hudläkare.4 Med en diagnostisk noggrannhet fullt jämförbar med ett fysiskt möte vid misstänkt hudcancer kan teledermatoskopi innebära att patienten slipper vänta så länge på svar om trolig diagnos och behandlingsalternativ. Kortare väntetid innebär mindre tid för en cancer att hinna växa djupare in i omkringliggande hud.

Dr Börves senaste studie sammanför husläkaren och hudspecialisten genom dermatoskopteknologin, med hjälp av plattformen för iDoc24 PROs app. Den teknik som används här underlättar för medicinsk personal som inte själva är experter på hudområdet att göra rätt prioriteringar bland patienterna – med hjälp av en hudläkare. Över 1500 patienter ingick i den ettåriga studien. Resultatet visade att hudcancerfallen kunde prioriteras på distans av en hudspecialist på ett säkert och tidseffektivt sätt. Rätt använt kan detta arbetssätt spara in veckor för remittering av rätt patienter, så att dessa kommer i rätt tid, till slutlig diagnos och behandling. Resultaten i studien visade att 93 % av patienter kunde genomgå behandling vid sitt första besök, vilket kan jämföras med 82 % vid ett traditionellt arbetsätt. Över 40 % av hudläkarbesöken kunde ha undvikits med hjälp av teletermatologi.5

Fråga våra hudläkare idag, och bli prioriterad

Kostnader och fördelar

För att ytterligare utforska fördelarna med denna teknologi, håller en minsta-kostnads-rapport på att tas fram för att visa på de preliminära fynden i iDoc24 PROs system. Telemedicin, och då särskilt teledermatologi, kan spara in miljoner för sjukvården genom säker, tidseffektiv diagnosticering och prioritering av patienter.

Teledermatologi har visat sig ha en högre precision vad gäller prioritering av remisser jämfört med pappersremisser. Med denna teknologi finns dessutom möjligheten att sortera bort fall som kan behandlas utanför sjukhuset – för en bråkdel av kostnaden. Varken First Derm (en app för privatpersoner) eller iDoc24 PRO (en app för läkare) utgör substitut för en hudläkare, utan är snarare verktyg för att erhålla snabba svar från en sådan.

Teknologins utformning syftar till att sammanföra läkare och patienter, att tillhandahålla relevant medicinsk information. I genomsnitt finns det ungefär 3 hudläkare per 100,000 personer i exempelvis USA (varierande beroende på område).6 Med en sådan brist på hudspecialister kan teledermatologi och teledermatoskopi bidra till en selektiv screening av fall i de nuvarande sjukvårdssystemen. 70 % av de fall som First Derm tar emot har rekommenderats behandling med receptfria läkemedel, och bara 30% får rådet att uppsöka hudläkare.7 First Derm verkar för en mer effektiv användning av resurser, tid och pengar, för både läkare och patienter – via telemedicin.

Eftersom västvärldens befolkning lever allt längre behöver vårt sjukvårdssystem utvecklas för att kunna ta hand om fler människor på ett mer effektivt sätt. En färsk studie uppskattar att 1 av 5 amerikaner kommer att utvecklas hudcancer under sin livstid. Det visar vikten av diagnostisk säkerhet, rätt prioritering, kostnad och bekvämlighet.8 I genomsnitt uppskattas en husläkare ha en precision på endast 50 % vad gäller korrekt undersökning och behandling vid hudförändringar, medan de läkare som gjort bedömning via teledermatoskopi, via First Derm, är korrekta i minst 90 % av fallen. Hudläkare, har vid ett fysiskt besök (face-to-face, FTF) en träffsäkerhet på minst 98+%.4,9 First Derm erbjuder alltså en diagnostisk träffsäkerhet som kan jämföras med undersökning hos hudspecialist. Dessutom innebär denna teknologi snabb prioritering av patienter genom det praktiska användandet av mobiltelefonen.

Fråga våra hudläkare idag, och bli prioriterad

Teknologins framtid

HUD-Dermatoskop hudcancer hud scanner framtiden

First Derm minskar informationsgapet mellan hudläkare och patienter på ett sätt som är både effektivt och lätthanterligt. På bara några timmar kan patienten få korrekt information om behandling, och besked om eventuell prioritering. First Derm erbjuder en produkt som bygger på forskning där kunniga hudläkare snabbt bedömer anonyma fall, till en överkomlig kostnad. Allteftersom teknologin utvecklas kommer appens utformning att kunna förbättras ytterligare. En uppgradering av dermatoskopet kommer att förbättra bildkvalitén, vilket i sin tur ökar korrektheten i hudläkarnas bedömningar. Även om teknologiska framsteg verkar lovande för framtiden måste all telemedicin övervinna trögheten i politiska processer och den motvilja till förändring som finns bland läkare och inom sjukvårdsindustrin som helhet. Trots detta är First Derm på god väg att smälta samman sjukvård och teknologi och kan idag erbjuda en effektiv, användbar och prisvärd produkt.

Fråga en hudläkare om dina prickar här

HÜD | Dermatoskop (Dermatoskopi)

HUD dermatoskop dematoskopi hudcancer

Bilder som tagits med en smartmobilkamera VS smartmobilkamera och ett dermatoskop

 

Teledermatologi vs teledermatoskopi dermatoskop

Bildkvaliteten på fyra olika hudåkommor som ingår i studien. Kliniska och dermatoskopiska bilder av (1a, 1b) ett spitzoid nodulärt melanom; (2a, 2b) en seborroisk keratos; (3a, 3b) ett basalcellscancer; och (4a, 4b) ett dysplastiska nevus. [Copyright © 2013 Börve et al.] ¹

Över 500 människor dör av hudcancer varje år i Sverige (mera än vad folk dör i trafiken). Till skillnad från de flesta cancerformer, har hudcancer en mycket hög överlevnad om de upptäcks tidigt nog (95%). Studier från Australien visar att utbildning och förebyggande screening kan rädda människor från hudcancer dödsfall.

HÜD är det första dermoskopet för användning i hemmet.

Ett dermoskop är ett förstoringsglas med LED-belysning som används dagligen av hudläkare för att undersöka födelsemärken. Som konsument kan du screena födelsemärken som du är orolig över och få ett yttrande från en hudläkare som är utbildad i att läsa dermatokopi-bilder, inom några timmar.

Om du har mer än 3 möjliga hudcancrar som du vill granskade, rekommenderar vi att du se en hudläkare för en helkropps hudundersökning. Vår tjänst är väl lämpad för att kolla in prickar som kan vara oroande mellan regelbundna kontroller. Du kan använda dermoskopet på dig själv, din partner, dina föräldrar eller dina barn.

Från vår erfarenhet är det svårt att bedöma födelsemärken med bara en smartmobilkamera. Med ett dermatoskop, såsom HÜD har våra vetenskapliga studier visat resultat som är jämförbara med ett personligt besök hos en hudläkare.

Köp en HÜD idag

Referenser

  1. Börve A., and R. Molina-Martinez. “A Pilot Study of a Medical Information Service Using Mobile Phones in Sweden.” Journal of Telemedicine and Telecare 15.8 (2009): 421-22. Web.
  2. Börve A., Holst A., Gente-Lidholm A, Molina-Martinez R., and Paoli J. “Use of the mobile phone multimedia messaging service for teledermatology.” Journal of Telemedicine and Telecare (2012): 18- 292. Web.
  3. Kroemer, S., J. Frühauf, T.m. Campbell, C. Massone, G. Schwantzer, H.p. Soyer, and R. Hofmann-Wellenhof. “Mobile Teledermatology for Skin Tumour Screening: Diagnostic Accuracy of Clinical and Dermoscopic Image Tele-evaluation Using Cellular Phones.” British Journal of Dermatology 164.5 (2011): 973-79. Web.
  4. Börve, A., Terstappen K., Sandberg C., and Paoli J. “Mobile Teledermoscopy—there’s an App for That!” Dermatology Practical & Conceptual 3.2 (2013): n. pag. Web.
  5. Börve A, Dahlén Gyllencreutz J, Terstappen K, Johansson Backman E, Aldenbratt A, Danielsson M, Gillstedt M, Sandberg C, Paoli J. “Smartphone Teledermoscopy Referrals: A Novel Process for Improved Triage of Skin Cancer Patients.” Acta Derm Venereol (2014). Web.
  6. Yoo, J. Y., and D. S. Rigel. “Trends in Dermatology: Geographic Density of US Dermatologists.” Archives of Dermatology 146.7 (2010): 779. Web.
  7. Buhr, Sarah. “An App That Detects STDs In The Privacy Of Your Own Home.” TechCrunch. TechCrunch, 19 June 2014. Web. 10 July 2014.
  8. Robinson, JK. Sun exposure, sun protection, and vitamin D. JAMA 2005; 294:1541-43.
  9. Ramsay, D. L., and A. B. Fox. “The Ability of Primary Care Physicians to Recognize the Common Dermatoses.” Archives of Dermatology 117.10 (1981): 620-22. Web.

 

Fråga en hudläkare om dina prickar här

logo
1 (415) 234-4124
Fråga nu