Forskning og Bakgrunn

First-Derm-research-background

Teledermatologi er i teten av den digitale helserevolusjonen, og First Derm bruker innovasjon og helsetjenester av høy kvalitet for å drive denne revolusjonen fremover.

I dag står vår befolkning overfor alvorlige helserelaterte trusler nå som eldrebølgen kommer. Virus som Zika spres over hele verden, og kroniske sykdommer som kreft utvikles og spres uten en kur.

Samtidig har teknologien blitt mer avansert og funnet veien til lommene i store deler av verden gjennom mobilenheter. Skjæringspunktet mellom helserelaterte trusler og tilgjengelig teknologi gir oss en perfekt mulighet til å forbedre livene til mange, på en rask og effektiv måte. Det er denne digitale helserevolusjonen som kan forbedre ikke bare pasientens utfall, men også effektiviteten av vårt helsevesen. Teledermatologi er i forkant av denne digitale helserevolusjonen, og First Derm bruker innovasjon samt helsetjenester av høy kvalitet for å drive denne revolusjonen fremover.

 

Begynnelsen

 

Ideen bak First Derm var ikke utviklet over natten – det er et produkt av mange års utvikling og akademisk forskning. First Derm ble grunnlagt av Dr. Alexander Børve, en lege og akademiker innen teledermatologi . Siden 2008 har han publisert 4 fagfellevurderte vitenskapelige artikler som viser suksessen til teledermatologi:

Akademisk forskning med fokus på virkningen og nøyaktigheten av teledermatologi begynte i 2009 da Dr. Alexander Børve og hans kolleger gjennomførte en pilotstudie på svenske omsorgssentre. Dette pilotstudiet, utført av iDoc24 Inc., illustrerte bekvemmeligheten av en app som gir medisinsk informasjon via en mobilenhet. Enkeltpersoner og / eller leger var i stand til å ta et bilde av en hudsykdom, sende bildet anonymt til en hudlege, og få svar innen 24 timer for en rimelig pris.1 Hudlegene kom med en mulig diagnose og en anbefalt behandling. Denne Business-to-consumer (B2C) modellen utviklet seg etter hvert til First Derm appen, som forbrukeren kan laste ned gratis og anonymt (ingen registrering eller e-post nødvendig) under HIPAA. I mellomtiden, business-to-business (B2B) modellen utviklet seg til en iDoc24 PRO app, slik at helsepersonell kan registrere en konto med appen med samsvar til HIPAA.

Ved hjelp av Tele-dermis ® plattformen, det første studiet utført av Dr. Børve var en liten pilotstudie bestående av 51 pasienter henvist fra fastleger til hudleger. I 80% av tilfellene, ville fastleger ha en annen mening for mistenkte hudkreftlesjoner. I 90% av disse tilfellene, ønsket hudlegene å videre inspisere lesjoner med et dermatoskop.2

Med de resterende 20% av henvisninger som ikke var mistenkt for å være (klassifisert som) hudkreft, trengte ikke fastlegen å sende pasienten til en hudlege for videre undersøkelser, men fikk en anbefaling for hudbehandling.2 Men mistenkelige hudlesjoner var vanskelig å diagnostisere på grunn av lav oppløsning på mobilkameraet.

 

Studiepåbygning: Dermatoskopet

 

Med den diagnostisk nøyaktigheten teledermatologi har, sammenlignet med ansikt til ansikt besøk for mistenkte hudlesjoner, gir teledermatoskopi pasienten en kortere ventetid for en foreslått diagnose og behandlingsalternativ.

En av de første studiene som sammenligner bilder fra et teledermatoskop og vanlige mobilbilder ble gjort av Dr. Kroemer, en ivrig forsker og medlem av teledermatologiprosjektet ved det medisinske universitetet i Graz. Dette teledermatologistudiet bekreftet at bildene som var tatt med et dermatoskop var overlegne i kvalitet når det var sammenlignet med vanlige mobilbilder.3 Etter denne studien ble dermatoskopet re-designet som et iPhone-tilbehør, og Dr. Børve og teamet hans testet videre nøyaktigheten ved denne teknologien i sin 2013 studie, “Mobile teledermoscopy- there is an app for that!” Totalt sett bekreftet dette studiet nøyaktigheten av bilder fra et dermatoskop, og foreslo at bruk av et teledermatoskop med mobil vil resultere i et bedre medisinsk svar.4

Hvert progressive studie lot Dr. Børve og hans team å avgrense metodikken for teledermatologi. Hovedproblemet tidlig i studiene var lav bildekvalitet for å vurdere mulige hudlesjoner, som i sin tur påvirket nøyaktigheten av diagnose- og triagebeslutninger. Dette førte til innovasjonen av dermatoskopet for å forbedre nøyaktigheten. Nøyaktigheten av diagnosene fra bilder med et dermatoskop har vist seg å være svært sammenlignbare med diagnosene fått fra et legebesøk.4 Med diagnostisk nøyaktighet sammenlignet med legebesøk for mistenkte hudlesjoner, gir teledermatoskopi pasienten kortere tid å vente for en foreslått diagnose og en alternativ behandling. Mindre tid brukt på å vente betyr at kreft har mindre tid til å vokse dypere inn i huden.

 

HÜD | Dermoscope (Dermatoskop)

 

Som et resultat, 93% av pasientene i undersøkelsen fikk behandling på det første legebesøket sammenlignet med 82% av de som ble henvist på den tradisjonelle måten.

I 2014 fikk litt over 2000 nordmenn føflekkkreft. Det er omtrent 10 ganger så mange tilfeller som på 50-tallet. I motsetning til de fleste kreftformer, har hudkreft en meget høy overlevelsessjanse hvis det blir oppdaget tidlig nok. Studier fra Australia viser at utdanning og proaktiv screening kan redde mennesker fra dødelig hudkreft. I dag introduserer vi HUD, det første dermtatoskopet som er designet for hjemmebruk.

Et dermatoskop er et forstørrelsesglass med LED-belysning som brukes daglig i dermatologipraksisen. Som forbruker kan du sile ut bekymringsfulle lesjoner som du tror kan være hudkreft, og motta en uttalelse fra en av våre sertifisert hudleger som er utdannet i å blant annet tolke dermatoskopiske bilder, kun i løpet av timer.

Hvis du har mer enn 3 hudlesjoner som er mistenkelige som du ønsker undersøkt, anbefaler vi deg å oppsøke en hudlege for en full kroppsundersøkelse. Men vår tjeneste er godt egnet til å sjekke en av lesjonene som kan være bekymringsfullt for deg mellom vanlige kontroller du går på. Du kan bruke dermatoskopet på deg selv, din partner, dine foreldre eller dine barn.

Fra vår erfaring er mistenkelige hudlesjoner vanskelig å vurdere med bare et smarttelefonkamera. Med et dermatoskop som HUD, har våre studier vist resultater som er sammenlignbare med et besøk hos en dermatolog.HUD | Dermoscope | Dermatoskop

Bilder tatt med kun en smarttelefon vs. bilder tatt med smarttelefon sammen med et dermatoskopTeledermatology vs teledermoscopy dermoscope dermatoscope

Bildekvaliteten fra fire forskjellige lesjoner inkludert i studiet. Kliniske og dermatoskopiske bilder av (1a, 1b) spitzoid nodular melanoma; (2a, 2b) seborrheic keratosis; (3a, 3b) basal cell carcinoma; and (4a, 4b) dysplastic nevus. [Copyright ©2013 Børve et al.]¹

 

Dr. Børve sin siste studie Denne måten tillater helsepersonell som ikke er eksperter på dermatologi å triage sine pasienter ved mistanke om hudkreft. Dette ett-årsstudiet som inkluderte over 1500 pasienter, fant at hudlesjoner kunne bli triaget til en hudlege på en nøyaktig og rask måte. Hvis det brukes riktig, kan denne teknologien spare flere uker med å henvise riktig pasient til rett tid for endelig diagnose og behandling. Som et resultat, 93% av pasientene i undersøkelsen fikk behandling på det første legebesøket sammenlignet med 82% av de som ble henvist på den tradisjonelle måten. Over 40% av besøk hos en hudlege kunne vært forhindret ved hjelp teledermatologi.5

 

Kostnader og Fordeler

 

Telehelse, spesielt teledermatologi kan spare helsevesenet flere millioner dollar ved nøyaktig og tidseffektiv diagnosering og ved triaging av pasienter.

For å ytterligere utforske fordelene ved denne teknologien, er en kostnadseffektiv rapport under vei for å avsløre de foreløpige funnene i iDoc24 PRO system. Telehelse, spesielt teledermatologi kan spare helsevesenet flere millioner dollar ved nøyaktig og tidseffektiv diagnosering og ved triaging av pasienter.

På en makroskopisk skala, har teledermatologi vist en høyere nøyaktighet av triage henvisninger i forhold til papirhenvisninger. Videre har denne teknologien evnen til å filtrere saker som kan administreres utenfor sykehuset for en brøkdel av prisen. First Derm (en forbruker-drevet app) og iDoc24 PRO (en lege-drevet app) er ikke en erstatning for hudleger, men heller et verktøy for å få en rask evaluering fra en hudlege.

Det er en teknologi som er utviklet for å koble legen med pasienten for å gi relevant medisinsk informasjon. I gjennomsnitt er det ca 3 hudleger per 100 000 mennesker i USA (varierende med befolkningstetthet)6. Med denne mangelen på hudleger, vil teledermatologi og teledermatoskopi gi en selektiv screening av saker i vårt nåværende helsevesen. 70% av sakene First Derm mottar resulterer i anbefalt behandling med medisiner fra apoteket, mens bare 30% rådes til å oppsøke en lege.7 First Derm fremmer en mer effektiv bruk av ressurser, tid og penger for leger og pasienter via telehelse.

Siden vår befolkning lever lenger, trenger vårt helsevesen å utvikle seg til å tjene flere mennesker mer effektivt. En fersk studie anslår at en av fem amerikanere vil utvikle hudkreft i livet, noe som viser hvor viktig nøyaktig diagnostisering, triage, kostnader ​​og bekvemmelighet er.8 I gjennomsnitt har fastleger anslagsvis 50% nøyaktighet på undersøkelser og behandling av hudlidelser, mens teledermatokopister fra First Derm har 90 +% nøyaktighet. Hudlegebesøk ansikt til ansikt er 98 +% nøyaktig.4,9 First Derm tilbyr høy diagnostisk nøyaktighet sammenlignet med et hudlegebesøk. I tillegg gjør teknologien det slik at rask triaging av pasienter gjennom en mobiltelefon er fult mulig.

 

Telemedisin i Fremtiden

 

Til syvende og sist er First Derm effektiv og enkel måte å forveksle informasjon mellom hudleger og pasienter. Innen timer vil nøyaktig behandlingsalternativer bli levert til pasienten. First Derm tilbyr et produkt som er basert på forskning, med ansatte som er akkrediterte hudleger, og som vil svare raskt på anonyme saker for en rimelig pris.

Etter som teknologien utvikler seg, vil funksjonene i dette programmet ha et potensial til å utvikle seg også. Oppgradering av dermatoskopet ytterligere vil forbedre bildekvaliteten og dermed også øke nøyaktigheten til hudlegenes vurderinger. Selv om teknologiske fremskritt viser et løfte for fremtiden, vil all Telehelse være nødt til å overvinne de saktegående endringene helsevesenet som helhet. Selvom det er utfordringer, er First Derm sine helsetjenester og teknologi skapt for å gi en effektiv, praktisk og prisgunstig produkt.

 

Referanser

  1. Börve A., and R. Molina-Martinez. “A Pilot Study of a Medical Information Service Using Mobile Phones in Sweden.” Journal of Telemedicine and Telecare 15.8 (2009): 421-22. Web.
  2. Börve A., Holst A., Gente-Lidholm A, Molina-Martinez R., and Paoli J. “Use of the mobile phone multimedia messaging service for teledermatology.” Journal of Telemedicine and Telecare (2012): 18- 292. Web.
  3. Kroemer, S., J. Frühauf, T.m. Campbell, C. Massone, G. Schwantzer, H.p. Soyer, and R. Hofmann-Wellenhof. “Mobile Teledermatology for Skin Tumour Screening: Diagnostic Accuracy of Clinical and Dermoscopic Image Tele-evaluation Using Cellular Phones.” British Journal of Dermatology 164.5 (2011): 973-79. Web.
  4. Börve, A., Terstappen K., Sandberg C., and Paoli J. “Mobile Teledermoscopy—there’s an App for That!” Dermatology Practical & Conceptual 3.2 (2013): n. pag. Web.
  5. Börve A, Dahlén Gyllencreutz J, Terstappen K, Johansson Backman E, Aldenbratt A, Danielsson M, Gillstedt M, Sandberg C, Paoli J. “Smartphone Teledermoscopy Referrals: A Novel Process for Improved Triage of Skin Cancer Patients.” Acta Derm Venereol (2014). Web.
  6. Yoo, J. Y., and D. S. Rigel. “Trends in Dermatology: Geographic Density of US Dermatologists.” Archives of Dermatology 146.7 (2010): 779. Web.
  7. Buhr, Sarah. “An App That Detects STDs In The Privacy Of Your Own Home.” TechCrunch. TechCrunch, 19 June 2014. Web. 10 July 2014.
  8. Robinson, JK. Sun exposure, sun protection, and vitamin D. JAMA 2005; 294:1541-43.
  9. Ramsay, D. L., and A. B. Fox. “The Ability of Primary Care Physicians to Recognize the Common Dermatoses.” Archives of Dermatology 117.10 (1981): 620-22. Web.
logo
1 (415) 234-4124
Spør nå