Hur man upptäcker en cancerartad leverfläck

25% av alla maligna melanom uppstår från en befintlig leverfläck. Det innebär att majoriteten av melanom är nya leverfläckar – så de borde vara lätta att upptäcka, eller hur?

Dessvärre förbises ofta nya leverfläckar och de som du haft hela livet kan förändras utan att du märker det. Och förändring är ett starkt tecken på hudcancer.

Låt datorn kolla Dina prickar på sekunden – gratis med AI

Hur man upptäcker en cancerartad leverfläck

Ett melanom är en cancertumör som ser ut som en leverfläck. Det är den mest dödliga hudcancern, även om den enbart utgör 5% av cancerfall. Anledningen till att den är så farlig är för att melanomceller enkelt kan spridas genom din kropp. När de når lymfkörtlarna kan de spridas till vitala organ såsom lungorna.

Leverfläckar är extremt vanliga. En del personer föds med dem och andra kan utveckla dem senare under livet på grund av hormonella förändringar såsom pubertet eller graviditet. De bildas i epidermis – det översta hudlagret. Det är där melanocyter producerar melanin, som orsakar hudpigmentering. Melaninproduktion ökar när du spenderar mer tid i solen och när melanocyter grupperar ihop sig så bildar de en leverfläck.

 

Låt datorn kolla Dina prickar på sekunden – gratis med AI

ABCDE metoden

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi (SSDV) rekommenderar ABCDE-metoden för att övervaka dina leverfläckar: (Se bilderna nedan för exempel.)

 

  • Asymmetrisk form – godartade leverfläckar är symmetriska
  • (Border) Oregelbundna kanter – melanom har hack eller otydliga kanter medan leverfläckar har en mer definierad form
  • (Color) Varierande färger – färgen är ojämnt fördelar i cancerartade leverfläckar
  • Diameter – leverfläckar är vanligtvis mindre än 6 mm.
  • (Evolution) Utveckling – förändringar i storlek, form och färg kan indikera på melanom
  • Ytterligare egenskaper – om en ny leverfläck blöder eller kliar, så kan det vara cancer

 

Hur man upptäcker en cancerartad leverfläck

Om du upptäcker några av dessa egenskaper, så konsultera din läkare för en fullständig hudundersökning. Läkaren kan låta ta bort leverfläcken och om den är cancerartad, kommer läkaren även att undersöka om cancern har spridits. Om den har spridits kan kemoterapi och strålterapi döda cancerceller. Det är mycket enklare att behandla om melanomen upptäcks tidigt!

Personer med naturligt stora leverfläckar löper större risk för att utveckla cancer. Personer med en bakgrund med frekventa solskador löper även en mycket större risk. De med ljus hud, blont eller rött hår och en familjehistorik av melanom är också mottagligare för hudcancer.

Tidig upptäckt är nödvändiga för behandling av melanom. Även om du besöker en läkare för regelbundna kontroller, så är det viktigt att inspektera dina fräknar och leverfläckar varannan månad för att se om någon av dem har ändrat storlek eller form.

 

Låt datorn kolla Dina prickar på sekunden – gratis med AI

 

 

 

Leverfläckar i närbild

Kan du upptäcka den cancerartade leverfläcken?

 

Detta är melanom. Kanterna är hackiga, färgen är ombytlig och den är asymmetrisk.

 

Kan du upptäcka den cancerartade leverfläcken?

 

Denna leverfläck är knepig: den är faktiskt benign (godartad), även om den kan misstas för en cancerfläck. Kanterna är något otydliga och färgen är inte helt jämn. Detta kallas dysplastiskt födelsemärke då den framstår som annorlunda än andra leverfläckar på kroppen. Personer med flera dysplastiska födelsemärken kan ha en ökad risk för att utveckla melanom även om leverfläckarna i sig inte är cancerartade. Därför är det en bra idé att låta en hudläkare ta en titt.

 

Läs om övriga hudcancer

Basalcellscander

Skivepitelcancer

Aktinisk keratos 

 

Låt datorn kolla Dina prickar på sekunden – gratis med AI

Fråga en hudläkare

Anonymt, snabbt och säkert!

Över 15,000+ läsare

Få nytt content fra First Derm

Fråga en hudläkare

Anonymt, snabbt och säkert!

logo
1 (415) 234-4124
Fråga nu