Online Dermatologist > Stadier av höstblåsor eller hand-, fot- och munsjuka hos vuxna

Stadier av höstblåsor eller hand-, fot- och munsjuka hos vuxna

av | Oct 4, 2023 | Blogg

Hos vuxna finns olika stadier av hand-, fot- och munsjuka. Det är viktigt att kunna identifiera dessa stadier så att lämplig behandling kan sättas in.

I denna artikel kommer vi att belysa olika stadier av hand-, fot- och munsjuka hos vuxna och de associerade symtomen. Vi kommer också att ge några exceptionella tips om hur man bäst hanterar detta tillstånd. Håll utkik efter mer information!

hand foot and mouth disease

 

Vad är hand-, fot- och munsjuka?

Hand-, fot- och munsjuka, eller höstblåsor, är mycket smittsamma sjukdomar som vanligtvis drabbar unga vuxna. Detta tillstånd orsakas av olika virus, som kan ge symtom som feber, halsont och sår i munnen samt på händer och fötter. Även om höstblåsor ibland kan vara ganska allvarligt för vuxna, orsakar de flesta fall bara mindre obehag.

 

 Stadier av hand-, fot- och munsjuka

Vanliga tecken och symtom på hand-, fot- och munsjuka är feber och ett karakteristiskt utslag på händer, fötter och i munnen. Utslagen består vanligtvis av små, röda knölar som kan ge blåsor eller sår. Knölarna kan vara smärtsamma, särskilt när de sitter på fotsulorna.

Sjukdomen orsakas av en grupp virus som kallas enterovirus. Det vanligaste av dessa virus är coxsackievirus A16, men även andra enterovirus kan orsaka infektionen. Dessa virus sprids genom mycket nära kontakt med en infekterad person, vanligtvis genom luftvägssekret eller kontakt med kontaminerade ytor.

Inkubationstiden för hand-, fot- och munsjuka är normalt 3-5 dagar. Sjukdomen börjar vanligtvis med feber, följt av utveckling av de karakteristiska utslagen. Utslagen uppträder vanligen på handflatorna och fotsulorna och sprider sig sedan till resten av kroppen. I vissa fall kan blåsor eller sår bildas i munnen.

De flesta som drabbas av hand-, fot- och munsjuka tillfrisknar helt inom en vecka. Unga vuxna löper dock risk att drabbas av allvarligare sjukdomar, t.ex. uttorkning på grund av feber eller sekundära bakterieinfektioner.

   

 

Undersökningar av hand-, fot- och munsjuka

För att exakt diagnostisera orsaken till HFMD är det nödvändigt att utföra en rad undersökningar. Det kan handla om att testa för specifika virus eller bakterier och att ta prover på patientens blod eller andra kroppsvätskor för analys. Dessutom kan experter leta efter potentiella miljöutlösande faktorer, t.ex. exponering för vissa kemikalier eller giftiga ämnen.

I slutändan kan resultaten av dessa undersökningar hjälpa läkare att fastställa den bästa behandlingen för sina patienter, beroende på vilka patogener som är inblandade. Det finns inget specifikt botemedel mot höstblåsor, men tidig upptäckt och riktad behandling kan bidra till att minska dess svårighetsgrad och förbättra resultaten. Därför är fortsatta ansträngningar för att spåra och övervaka detta tillstånd avgörande för att säkerställa hälsa och välbefinnande för de drabbade.

 

Behandlingsalternativ

Det finns flera sätt att behandla hand-, fot- och munsjuka. Behandlingen inriktas vanligtvis på att lindra symtomen medan kroppen bekämpar infektionen på egen hand. Det kan handla om att ta receptfria smärtstillande medel, dricka mycket vätska och vila. I vissa fall kan sjukvårdspersonal ordinera antivirala läkemedel för att förkorta sjukdomstiden.

De flesta som drabbas av hand-, fot- och munsjuka blir friska inom en eller två veckor. Det är dock viktigt att uppsöka läkare om du får allvarliga symtom, t.ex. svårigheter att svälja eller andas, uttorkning eller feber som varar längre än tre dagar. Detta kan vara tecken på ett allvarligare tillstånd, t.ex. hjärnhinneinflammation eller hjärninflammation. Tidig diagnos och behandling är avgörande för att undvika komplikationer.

Du kan göra några saker hemma för att lindra symtomen och påskynda återhämtningen. Se till att:

 • Drick rikligt med vätska. Detta hjälper till att förhindra uttorkning och håller halsen fuktig. Försök att dricka minst åtta glas vatten eller annan vätska varje dag. Undvik sura drycker, t.ex. apelsinjuice, som kan irritera halsen.
 • Ta receptfria smärtstillande medel. Dessa kan hjälpa till att lindra feber och smärta i samband med sår i munnen.
 • Vila ordentligt. Tillräckligt med sömn hjälper kroppen att bekämpa infektionen och påskyndar återhämtningen.
 • Gurgla med saltvatten. Detta kan hjälpa till att lindra halsont. Blanda 1 tesked salt i 8 dl varmt vatten och gurgla i 30 sekunder.
 • Sug på isbitar eller isglass. Dessa kan hjälpa till att bedöva mun och svalg så att det blir lättare att äta och dricka.
 • Låt dig undersökas av en First Derm online hudläkare om du har några frågor om behandling eller hemvård. De kan ge dig den information och vägledning du behöver för att ta dig igenom sjukdomen så snabbt och bekvämt som möjligt.

 

Förebyggande av hand-, fot- och munsjuka

Även om det inte finns något botemedel mot denna sjukdom, kan den förebyggas effektivt genom att vidta specifika åtgärder för att minska exponeringen.

Förebyggande åtgärder inkluderar:

 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
  • Särskilt efter att ha bytt blöjor.
  • Efter toalettbesök.
 • Håll för munnen när du hostar eller nyser.
 • Undvik nära kontakt med personer som har höstblåsor.
 • Desinficera ytor och föremål som ofta berörs.

[CDC:s riktlinjer för höstblåsor]

Dessutom är det viktigt att upprätthålla en god allmän hälsa genom en balanserad kost och regelbunden motion eftersom dessa faktorer kan bidra till att hålla ditt immunförsvar starkt och skydda mot olika typer av infektioner. Om du följer dessa riktlinjer och tar hand om dig själv kan du avsevärt minska risken för att drabbas av hand-, fot- och munsjuka.

 

 Slutsats

Hand-, fot- och munsjuka är relativt vanliga, särskilt bland unga vuxna. Även om symtomen kan vara ganska obehagliga och kan kräva medicinsk behandling, är prognosen för hand-, fot- och munsjuka i de flesta fall i allmänhet god.

Infektionen försvinner vanligtvis inom två till tre veckor. Även om vissa virusinfektioner kan ha långvariga effekter på immunsystemet finns det inga bevis för att höstblåsor orsakar långvarig immunosuppression. Detta innebär att personer med hand-, fot- och munsjukda löper större risk att drabbas av efterföljande infektioner.

Tack vare medicinska framsteg och ökad medvetenhet om hand-, fot- och munsjukda kan de flesta patienter dock förvänta sig att bli helt friska från denna infektion utan allvarliga komplikationer. Så även om det verkligen inte är roligt att ha hand-, fot- och munsjuka är det i allmänhet ett ganska trivialt tillstånd som inte kommer att orsaka några större problem på lång sikt.

 


 

References
 1. Centers for Disease Control and Prevention. Symptoms and Diagnosis of Hand, Foot, and Mouth Disease. Updated August 10, 2022. Accessed October 17, 2023. Available at: https://www.cdc.gov/hand-foot-mouth/about/signs-symptoms.html
 2. Gomes S, Santos S, Ferreira Maia I, Verissimo R, Carvalho T. Hand-Foot-Mouth Disease in an Adult. Cureus. 2023;15(1):e33670. Published 2023 Jan 11. doi:10.7759/cureus.33670
 3. Zhu P, Ji W, Li D, et al. Current status of hand-foot-and-mouth disease. J Biomed Sci. 2023;30(1):15. Published 2023 Feb 24. doi:10.1186/s12929-023-00908-4
 4. Guerra AM, Orille E, Waseem M. Hand, Foot, and Mouth Disease. In: StatPearls. Treasure Island, FL: StatPearls Publishing; Updated October 9, 2022. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK431082/

Fråga en hudläkare

Anonymt, snabbt och säkert!

Fråga en hudläkare

Anonymt, snabbt och säkert!

logo
1 (415) 234-4124
Fråga nu