Nodulär akne

Medicinskt granskad av Hudläkare och skriven av Dr. Alexander Börve

 1. Berörda grupper: Nodulocystisk akne drabbar främst ungdomar och unga vuxna, med en högre incidens hos män. Den är förknippad med genetiska anlag och miljöfaktorer som kost och vissa mediciner.
 2. Orsaker: Utvecklingen är multifaktoriell och involverar ökad aktivitet i talgkörtlarna, onormal keratinisering av folliklarna, bakterietillväxt och inflammation.
 3. Symtom: Kännetecknas av djupa, smärtsamma knölar och cystor i ansiktet och på övre delen av bålen, vilket kan leda till betydande ärrbildning.
 4. Diagnos: I första hand klinisk, med möjlighet till hormonella tester om systemiska symtom tyder på ett underliggande tillstånd.
 5. Behandling: Oral isotretinoin är hörnstenen i behandlingen och syftar till att förhindra ärrbildning. Andra alternativ är intralesionella steroider för ihållande lesioner och, i svåra fall, antibiotika eller immunmodulerande medel.

Nodulär akne är ett utmanande tillstånd som går utöver ytan och påverkar djupare hudlager och ofta resulterar i betydande obehag och ärrbildning.

Vad är nodulär akne?

Nodulär akne är en allvarlig form av Acne Vulgaris som kännetecknas av att stora, smärtsamma och inflammerade knölar utvecklas under hudytan. Dessa knölar är djupare och mer omfattande än vanliga finnar och sträcker sig ofta djupt in i läderhudens lager. En “nodul” beskrivs som en fast hudmassa eller förtjockning som mäter minst 5 mm i diameter och som kan förekomma på olika delar av kroppen, inklusive ansikte, bröstkorg och rygg.[1]

Utvecklingen av nodulär akne börjar med att hårsäckarna täpps till av överflödig olja (sebum) och döda hudceller. Denna blockering skapar en idealisk miljö för spridning av bakterier, särskilt Propionibacterium akne. När dessa bakterier förökar sig utlöser de inflammation och immunsvar i huden, vilket leder till att knölar bildas.[2] Inflammationen sträcker sig djupt in i de omgivande vävnaderna, vilket resulterar i den karakteristiska smärtsamma och ömma karaktären hos nodulära akne-lesioner.

 

Hur man identifierar nodulär akne

Till skillnad från ytliga finnar ger nodulär akne djupt sittande smärtsamma knölar som kan vara ömma vid beröring. Enligt Investigator’s Static Global Assessment scale klassificeras svår nodulär akne som akne av grad 4 eller 5, med uttalad rodnad, inflammation, noduli, cystor och ärrbildning.[3] Inflammation ger upphov till de karakteristiska egenskaperna rodnad, smärta och ömhet.

Symtom på nodulär akne, inklusive röda lätt upphöjda fläckar (papler), varfyllda fläckar (pustler) och djupare inflammerade cystor som kan vara smärtsamma

Symtom på nodulär akne, inklusive röda lätt upphöjda fläckar (papler), varfyllda fläckar (pustler) och djupare inflammerade cystor som kan vara smärtsamma

Khammari A. et al. genomförde 2019 en studie för att observera och dokumentera utvecklingen av knölarna i nodulär akne och rapporterar att utvecklingen sker på ett av två sätt. Noduler som utvecklas till papler och därefter till atrofiska ärr förekommer i 37,9% av fallen, medan 31,8% av nodulerna utvecklas direkt till atrofiska ärr.[1] Fullständig utläkning observerades endast i 11,4% av fallen. Om du har nodulär akne kommer du därför nästan alltid att kunna hitta mörkfärgade, grova ärr på huden, som ett resultat av att nodulen med tiden har återbildats. De fann också att ju längre du har nodulär akne, desto större är risken att knölarna blir till ärr snarare än att de försvinner helt.[1]

Nodulär ärrbildning vid akne, vilket tyder på att tidigare akne-lesioner har läkt och vävnaden har skadats

Nodulär ärrbildning vid akne, vilket tyder på att tidigare akne-lesioner har läkt och vävnaden har skadats

Furthermore, nodular acne does not typically develop a visible white or black “head” like other types of acne, as inflammation occurs deep within the skin. Also, they do not progress or heal as rapidly as other types of acne do. On average, it takes about 4 weeks for a nodule to fully resolve or turn into a scar.[1]

Additionally, nodular acne may advance to affect not only specific areas but also spread across the entire face, chest, and back.

nodulär akne på ryggen

nodulär akne på ryggen

I vissa fall kan dessa lesioner gå samman och bilda sinusgångar, och i svåra fall kan de omfatta hela ansiktet, vilket leder till ett tillstånd som kallas akne conglobata.[4]

Svår Acne Conglobata: Ett komplext tillstånd som kännetecknas av cystiska noduli, djupa abscesser och anslutande sinuskanaler, vilket visar på den omfattande och inflammatoriska karaktären hos denna aknevariant

Svår Acne Conglobata: Ett komplext tillstånd som kännetecknas av cystiska noduli, djupa abscesser och anslutande sinuskanaler, vilket visar på den omfattande och inflammatoriska karaktären hos denna aknevariant

 

online dermatologist badge
online dermatologist badge

Nodulär vs. Cystisk akne

Jämförelsebild som visar två typer av svår akne: Till vänster nodulär akne med röda, lätt upphöjda fläckar (papler) och varfyllda fläckar (pustler); till höger cystisk akne som kännetecknas av en enda, rödaktig, lätt upphöjd cysta

Jämförelsebild som visar två typer av svår akne: Till vänster nodulär akne med röda, lätt upphöjda fläckar (papler) och varfyllda fläckar (pustler); till höger cystisk akne som kännetecknas av en enda, rödaktig, lätt upphöjd cysta

Nodulär akne visar sig som fasta, smärtsamma lesioner under huden, medan cystisk akne bildar vätskefyllda säckar som kan se gulaktiga ut på grund av det var som samlas i säckarna. Dessa cystor är dessutom ofta mjukare och mer fluktuerande än noduli. Även om de är lika allvarliga skiljer de sig åt i textur och utseende. Båda kan vara smärtsamma, leda till ärrbildning och kräva professionell behandling. Deras gemensamma drag leder ofta till förvirring, vilket understryker vikten av korrekt diagnos för effektiv behandling.

Behandlingsalternativ för nodulär akne

Det är mycket viktigt att konsultera en läkare när det gäller nodulär akne, eftersom det finns en hög risk att aknen utvecklas till mer allvarliga och kroniska former om den inte får aggressiv och effektiv behandling i ett tidigt skede.[3] Behandlingsalternativen för nodulär akne omfattar olika metoder, främst beroende på tillståndets svårighetsgrad och individens behov. Dessutom är en kombination av läkemedel alltid att föredra för att förhindra antimikrobiell resistens, som är ett växande problem i hela världen.[5]

 

Oral medicinering

Till skillnad från de mindre allvarliga formerna av akne där förstahandsbehandlingen är topikala retinoider i kombination med ett antibiotikum, är det första och bästa alternativet vid nodulär akne oral isotretinoin.[3]

Under många år har orala antibiotika, främst tetracykliner, varit det första behandlingsvalet för svår nodulär akne, som ofta är resistent mot andra behandlingar.[3] Men på grund av oro för biverkningar, patienternas följsamhet och antibiotikaresistens har forskare sökt alternativa behandlingar och kombinationer för att ta itu med de komplexa orsakerna till sjukdomen. Isotretinoin, en oral retinoid som introducerades 1982, har utvecklats till den föredragna behandlingen av svår akne och har förändrat behandlingslandskapet.[3] Isotretinoin är dock inte säkert att använda under graviditet på grund av dess teratogena effekter.[5]

Orala antibiotika som tetracyklin, doxycyklin, oxytetracyklin, minocyklin och erytromycin används för personer som är kontraindicerade för isotretinoinbehandling.[3] Det är mycket viktigt att komma ihåg att antibiotika inte rekommenderas för en period på mer än 4 till 5 månader på grund av den ökande antibiotikaresistensen.[6]

Topikala läkemedel

Din hudläkare kan ordinera topikala krämer, geler eller lösningar som innehåller ingredienser som retinoider, bensoylperoxid eller topikala antibiotika som riktar sig mot lokala lesioner, minskar inflammation och förebygger nya utbrott.[3] Behandlingstiden beror på hur svår aknen är och hur den reagerar på behandlingen. Bensoylperoxid är en vanligt förekommande icke-antibiotisk kräm som har kompletterande verkan när den används tillsammans med topikala retinoider eller topikala antibiotika. Detta bidrar till att minimera antibiotikaresistens.

 

 Hormonell behandling

Hormonbehandling, inklusive orala medeciner och spironolakton, används hos kvinnor med olika hormonella obalanser, t.ex. polycystiskt ovariesyndrom. Dessa medel minskar androgenerna och förbättrar akne efter 2-4 månaders behandling.[3]

 

Kortikosteroider

Orala kortikosteroider i låg dos kan effektivt behandla akne relaterad till överskott av binjurehormoner. De dämpar överproduktionen av androgen. Lågdos prednisolon eller dexametason är sådana kortikosteroider som kan vara särskilt användbara vid behandling av svåra skov av akne.[3]

 

Andra förfaranden

Det finns vissa kontorsbaserade behandlingar som din hudläkare kan erbjuda och som är riktade mot specifika problem i samband med nodulär akne. En sådan metod är intralesionella kortikosteroidinjektioner, som snabbt minskar inflammation och smärta i samband med enskilda knölar.[3] Dessutom kan kompletterande behandlingar som kemisk peeling, ljuslaserbehandling och fotodynamisk terapi bidra till att förbättra den övergripande hudstrukturen och minska uppkomsten av akneärr.[7]

Sammanfattningsvis ser de behandlingsmetoder som föreslås av den globala alliansen för nodulär akne ut på följande sätt.[8]

Förstahandsval: oralt isotretinoin

Andrahandsval: oralt antibakteriellt medel + topikal retinoid + bensoylperoxid

Alternativ: Oralt spironolakton och/eller oralt preventivmedel + topikal retinoid ± bensoylperoxid

Tillägg: Orala kortikosteroider

Kontorsbehandlingar: intralesionella kortikosteroidinjektioner, kemisk peeling, ljuslaserbehandling och fotodynamisk behandling

 

Ytterligare tips för bättre resultat

För att förebygga nodulär akne och bibehålla en frisk hud ska du följa grundläggande hudvårdsrutiner: rengör försiktigt två gånger dagligen, återfukta med icke-komedogena produkter och applicera solskyddsmedel dagligen. Undvik hårda produkter och avstå från att peta på akne-lesioner. Anamma en hälsosam livsstil med en balanserad kost och stresshantering. Om nodulär akne kvarstår eller förvärras ska du omedelbart kontakta en hudläkare. Professionella insatser kan erbjuda skräddarsydda behandlingsalternativ, förhindra ärrbildning, hantera allvarliga fall effektivt och bidra till att minimera den psykologiska bördan. Tidig dermatologisk vård behandlar inte bara aktuella problem utan minskar också sannolikheten för att akne återkommer, vilket främjar långsiktig hudhälsa och självförtroende.

Observera: De behandlingsalternativ som diskuteras i denna artikel för nodulär akne tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte betraktas som medicinsk rådgivning. Det är viktigt att konsultera en hudläkare eller annan sjukvårdspersonal för att få en diagnos och en personlig behandlingsplan, eftersom behandlingarna kan variera beroende på individuella tillstånd och hälsoprofiler. Rådfråga alltid en kvalificerad vårdgivare om du har frågor om ett medicinskt tillstånd.

 

Source
 1. Khammari A, Blanchet-Réthoré S, Bourdès V, Marty C, Piketty C, Dréno B. Evolution and duration of nodules in severe nodular acne on the back: results from a four-week non-interventional, prospective study. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2019;33(3):601-607. doi:10.1111/jdv.15407
 2. Tanghetti EA. The role of inflammation in the pathology of acne. J Clin Aesthet Dermatol. 2013 Sep;6(9):27-35. PMID: 24062871; PMCID: PMC3780801.
 3. Newman MD, Bowe WP, Heughebaert C, Shalita AR. Therapeutic considerations for severe nodular acne. Am J Clin Dermatol. 2011;12(1):7-14. doi:10.2165/11532280-000000000-00000
 4. Shalita AR. Acne: clinical presentations. Clin Dermatol. 2004;22(5):385-386. doi:10.1016/j.clindermatol.2004.03.012
 5. López-Estebaranz JL, Herranz-Pinto P, Dréno B; el grupo de dermatólogos expertos en acné. Consensus-Based Acne Classification System and Treatment Algorithm for Spain. Consenso español para establecer una clasificación y un algoritmo de tratamiento del acné. Actas Dermosifiliogr. 2017;108(2):120-131. doi:10.1016/j.ad.2016.10.001
 6. How long can I take an antibiotic to treat my acne? American Academy of Dermatology. Available at: https://www.aad.org/public/diseases/acne/derm-treat/antibiotics (Accessed: 16 March 2024).
 7. Kim RH, Armstrong AW. Current state of acne treatment: highlighting lasers, photodynamic therapy, and chemical peels. Dermatol Online J. 2011;17(3):2. Published 2011 Mar 15.
 8. Gollnick H, Cunliffe W, Berson D, et al. Management of acne: a report from a Global Alliance to Improve Outcomes in Acne. J Am Acad Dermatol. 2003;49(1 Suppl):S1-S37. doi:10.1067/mjd.2003.618

Fråga en hudläkare

Anonymt, snabbt och säkert!

logo
1 (415) 234-4124
Fråga nu