Do-allergies-change-over-time

 

Hur utredar man hudallergier?

Det är allmänt känt att allergier kan ändras under en människas liv. Alla kan nämna en vän som plötsligt utvecklat en pollenallergi, eller känner ett barn vars mjölkallergi växte bort när de blev äldre. Hudallergier är inget undantag. När människor blir äldre eller byter miljö, kan deras hudallergier förändras.

Att utveckla en ny allergi (eller växa ur en gammal) är möjlig, men konceptet är mer komplicerat än man kan tro. Ibland kan det verka som dina allergier har förändrats, när de i verkligheten inte har det. Låt oss ta en närmare titt på hur hudallergier fungerar.

Verkliga allergiförändringar

Det är möjligt för allergier att ändras med tiden, men dessa förändringar inträffar oftast hos barn. Det är mycket ovanligt att det händer för vuxna.

Det kanske mest kända exemplet på hur allergier kan förändras över tid kallas “allergimarschen.” När barn med allergier blir äldre är det vanligt för dem att gå igenom en serie av föränderliga symptom. I de flesta fall börjar allergimarschen med hudsymptom (såsom eksem) och avslutas med luftvägssymptom (som hösnuva och astma).

Allergimarschen är en mycket vanlig modell för hur allergier utvecklas med tiden, men det är ingalunda den enda. Vissa människor upplever något liknande allergimarschen i en annan period i deras liv, eller upplever bara en del av den. Det är även möjligt för någons allergier att utvecklas i helt motsatt riktning mot allergimarschen.

Hudallergier är lika föränderliga. De flesta hudallergier förbli densamma under en människas liv, men det är möjligt att utveckla nya hudallergiska symptom av nästan vilken anledning som helst – eller utan någon tydlig anledning alls!

Hur de flesta fall fungerar

Om du plötsligt skulle utveckla en ny hudåkomma och misstänker att det är på grund av en förändring i din allergi, rekommenderar vi att du tar en allergiblodprov för att bekräfta din första diagnos. En allergitest kommer att bekräfta huruvida allergier är orsaken till dina symptom, och det kommer också att ge dig en tydlig uppfattning om vilka allergener du ska undvika för att förhindra att dina symptom blossar upp.

Det kanske viktigaste skälet till bli testad, är dock att det kan hjälpa dig att identifiera alla de allergener som orsakar dina symptom. Tvärtemot vad många tror, är de flesta allergiska reaktioner orsakade av av flera olika allergener som arbetar tillsammans. Eftersom allergiker bara utvecklar symptom när de har utsatts för en viss mängd av sina allergener, är det lätt att felaktigt ge all skuld till den enda allergen som drivit dig över tröskeln och fick dina symptom att starta.

Detta är ytterligare en anledning till att nya hudallergier kan verka komma från ingenstans – du kanske har varit precis på gränsen till att ha en reaktion hela dagen, och bara utvecklat symptom när en viss sak drivit dig över kanten.

Hur allergier arbetar tillsammans och förändras över tiden är ett komplicerat ämne, och förhoppningsvis har denna blogg hjälpt dig att få en snabb överblick över det. Om du vill veta mer om hur allergier arbetar tillsammans för att skapa symptom, rekommenderar vi den här videon::

 

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/uggegDAHISQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
logo
1 (415) 234-4124
Fråga nu