AlphaGo-First Derm- Google

Vad AlphaGo betyder för framtidens dermatologi

Go är ett gammalt brädspel som först spelades i Kina för över 2000 år sedan. Även om reglerna för Go är relativt enkla, är strategin mycket komplicerad och spel mellan experter kan pågå i dagar. Det sägs att det finns flera positioner i en omgång Go än det finns atomer i universum.

Klicka här och fråga en hudläkare

Artificiell intelligens
På grund av denna komplexitet, har traditionella metoder för artificiell intelligens (AI) misslyckats med att besegra mänskliga motståndare. Detta i motsats till schack, där en dator relativt enkelt kan bestämma det “bästa” draget genom att analysera alla möjliga utfall utifrån varje handling.

Komplexiteten i Go gör detta omöjligt. AlphaGo är ett program som utvecklats av Google, och som använder maskininlärning och neurala nätverk i stället för den “brute force”-kartläggning  av resultat som föregångarna använt. AlphaGo tränades genom att faktiskt spela spelet och ta emot positiv respons vid framgång och negativ respons vid misslyckanden. Efter raffinering av sin teknik genom analys av miljontals drag, gick AlphaGo nyligen segrade ur fyra av fem matcher mot världsmästaren Lee Sedol.

Maskininlärning och känslighet
Som AlphaGo har lärt oss, kan artificiell intelligens vara oerhört sofistikerad. Samma sorts maskininlärning som kan konkurrera med världsmästare i Go, bör också kunna konkurrera med de diagnostiska förmågor expertdermatologer har. Maskininlärning kan göra störst omedelbar effekt i medicinska områden som är beroende av visuell diagnos. Dermatologi (särskilt dermatoskopiska bilder) är ett sådant fält, men radiologi och patologi är lika sannolika att gynnas. En sådan datorhjälp kan fungera som en dubbelkoll eller behovsprövad prioritering för läkare, eller så kan den kanske öka lyhördheten i deras diagnostiska förmåga. Redan idag kan datorer tolka EKG-resultat . Dessa tolkningar är långt ifrån perfekta, men kan hjälpa en hjärtspecialist genom att belysa viktiga iakttagelser. Maskiner skulle lika enkelt kunna bearbeta bilderna av tusentals hudcancerfall och lika många normala födelsemärken, och lära sig att skilja de två åt.

Empati
Datorer kan naturligtvis inte ersätta din läkare. Trots vad “TV-doktorer” kan få er att tro, är diagnosställande endast en liten (om än viktig) del av en läkare jobb. Samordning av vård, att diskutera behandlingar med patienter, genomförande av olika åtgärder, och empati är alla av avgörande betydelse. I framtiden kommer artificiell intelligens att spela en allt större roll i hälso- och sjukvården. Läkare och patienter bör uppmuntra denna förändring när det ger möjlighet att förbättra kvaliteten på läkarvården.

Klicka här och fråga en hudläkare

Dennis A Porto, MD DennisAPorto.com

logo
1 (415) 234-4124
Fråga nu