Mobil teledermatologi för remittering av patienter med allmänna hudsjukdomar

av | Sep 3, 2017 | Blogg, Forskning, Hudcancer, Nyheter, Utslag

prickar på kroppen hudcancer hudtumör ICD 10 44.9

Teledermatologi – kortare väntetid för att träffa en hudläkare

Hälso- och sjukvården i Sverige, precis som i andra västländer, står inför ett ständigt ökat tryck och ökade behov på grund av faktorer såsom en åldrande befolkning. Ett ökat krav från patienter på specialistomhändertagande skall tillgodoses med små resurser och leder oundvikligen till ett tilltagande remissbehov från primärvården och successivt längre väntetider (här får du vänta längst att få träffa en hudläkare). Vidare ökar då både antalet tidsmässigt svårhanterbara och onödiga specialistkonsultationer.

 

Distriktsläkare ställer korrekt diagnos på de 20 vanligaste hudsjukdomarna i ca 50% av fallen

Hudrelaterade besvär är vanligt förekommande inom primärvården och uppgår till upptill ca 20% av alla besök. Distriktsläkare ser dagligen patienter som söker för oklara hudsjukdomar. Hudsjukdomar kan vara mycket svåra att diagnostisera korrekt av en icke-specialist. Studier har visat att distriktsläkare ställer korrekt diagnos på de 20 vanligaste hudsjukdomarna i ca 50 % av fallen medan en hudläkare motsvarande ställer rätt diagnos i 96 % av fallen. I fall av bristfällig kommunikation kan patienter potentiellt missgynnas och erhålla felaktiga behandlingar samt få fördröjd diagnos inom primärvården.

Fråga en hudläkare om dina hudåkommor här.

 

Teledermatologi som alternativ

För närvarande sker denna remittering inom det svenska hälso- och sjukvårds-systemet genom den konventionella pappersremissen vilken skickas från vårdcentralen i fråga till lämplig hudklinik antingen brevledes eller via fax!

Telemedicin kan med stöd ur WHO:s engelska definition sammanfattas i att hälso- och sjukvård bedrivs på distans genom informations- och kommunikationsteknik (eng. information and communication technologies; ICT, eg. datorer, internet, mobiltelefoner, satelliter etc.)

Teledermatologi som helhet har i forskningen visat sig vara likvärdig jämfört med den fysiska konsultationen (“face-to-face”, FTF) vad gäller framförallt diagnostisk precision och pålitlighet. Inom den polikliniska vårdverksamheten har Teledermatologi visat sig vara pålitligt och diagnostiskt tillförlitligt för ett stort antal dermatologiska tillstånd och har vidare visat sig minska väntetider, öka tillgång, och förbättra patienters tillfredsställese och livskvalitet. Flera studier har som sagt visat att man kan undvika 18-42% av alla onödiga besök hos hudspecialist, detta tack vare att man med hög säkerhet kan ställa rätt diagnos vid remissbedömningen. Vidare pekar studier på att primärvårdsremisserna anses kunna halveras eller minskas med 68%.

 

Om First Derm™

First Derm™ är en svensk vetenskaplig framforskad tjänst inom hudåkommor. Ta en bild på din hudåkomma och beskriv dina symtom. Få svar av en hudläkare inom timmar. Du får svar om troligaste diagnosen, behandlingsalternativ och om eller när du behöver besöka en hudläkare. 70 procent av våra användare undviker ett läkarbesök och kan behandla problemet själva. Få sinnesro inom timmar, om ett personligt besök rekommenderas kan man via tjänsten automatiskt skicka en egenremiss och komma snabbt till närmaste hudklinik.

Fråga en hudläkare om dina prickar här.

 

Fråga en hudläkare

Anonymt, snabbt och säkert!

Över 15 000 + Läsare

Få färska nyheter från First Derm

Fråga en hudläkare

Anonymt, snabbt och säkert!

logo
1 (415) 234-4124
Fråga nu