Insektsbett

Medicinskt granskat av Hudläkarna och skriven av läkare Alexander Börve

 

Mycket vanligt 

 • Ofta möjligt att självdiagnosticera
 • Symptom: Ofta rodnad eller utslag
 • Färg: Vanligtvis röd
 • Plats: Var som helst på exponerad hud
 • Behandling: Tvättning med tvål och vatten, utvärtes antihistaminer
 

 

Insektsbett

Bett och stick av insekter kan orsaka en omedelbar hudreaktion. De flesta insektsbett är små och kan få huden att svullna och bli röd och kliande.

Bett från eldmyror och stick från bin, getingar och bålgetingar brukar vara smärtsamma. Bett av myggor, loppor och kvalster orsakar mer sannolikt klåda än smärta. Allvarliga allergiska reaktioner kan uppstå, så som hosta, andnöd, tanklöshet, illamående eller nässelutslag. Giftet från en insekts stick eller bett innehåller proteiner och andra ämnen som utlöser dessa reaktioner.

American Association of Poison Control Centers (AAPCC) rapporterade 30,738 fall av enskild inektsexponering i USA bara år 2014. Strax över 1500 av dessa rapporterades att ha resulterat i måttlig reaktion, och färre än 40 i en allvarlig reaktion.

Fråga en hudläkare online idag

 

Symptom

Myggor
Myggor väljer sina mänskliga offer baserat på doften av koldioxid och andra kemikalier i din utandningsluft. Deras bett blir till kliande, runda och uppsvällda knölar med en liten prick i mitten. Knölen blir snart röd och hård, med en del svullnad. De brukar försvinna inom några dagar. Myggor kan sprida virussjukdomar om de bär på patogenen. De kan bära på exemplevis West Nile-viruset, denguefeber, zikavirus och andra sjukdomar. I andra fall brukar myggbett inte orsaka allvarliga reaktioner.

Vägglöss
Vägglöss brukar gömma sig i väggar och sängkläder. De är små, platta och ellipsformade. Man kan ofta hitta dem i hotell och lägenhetskomplex. De livnär sig på blod från människor och djur, och de är som mest aktiva på natten, då de angriper sina offer medan de sover. Vägglöss lämnar kliande röda bett med en mörkröd mitt. Betten ligger på rad eller i en grupp på ett litet hudområde, vanligtvis på armar eller axlar. De liknar mygg- eller loppbett i deras tidiga stadium. Du kan få en infektion från att skrapa på betten, vilket kan leda till svullnad och blödning.

Loppor
Loppor lever av blod. En del personer är känsliga mot loppbett, vilka är väldigt små och vanligtvis sitter på ben och vader.

Bin, getingar, bålgetingar
Ett bi förlorar sin gadd och dör strax efter sticket, medan getingar och bålgetingar kan stickas flera gånger.

Eldmyror
Eldmyror ser ut som vanliga myror och blir aggressiva när de blir störda. De svärmar runt och biter den upplevda inkräktaren och injicerar sitt gift upprepade gånger. Detta skapar akneliknande sår och blåsor som är smärtsamma och kliande. Det varar upp till en vecka och ger även en svidande, brännande känsla. Ett stort antal bett kan utlösa en giftig eller livshotande allergisk reaktion. Sök läkarvård om det behövs.

Fråga en hudläkare online idag

 

Spindlar
Bett av svarta änkan orsakar muskelkramper, krampanfall, illamående, kräkningar och förhöjt blodtryck. Dessa spindlar är ca 7 mm breda och 30-40 mm långa, inräknat deras långa ben. De är glänsande svarta med ett tydligt orange, röd eller gul timglasform på undersidan. Bett av svarta änkan kan orsaka huggande smärta i bettområdet, men de kan också vara utan smärta. Du kommer se två röda huggtandsmärken, rodnad, ömhet och en knöl vid bettet.

Brunspindlar varierar i färg från gulbeige till mörkbrun, men mörkare ben. De är aktiva i delar av mellersta och södra USA, men är vanligtvis inte aggressiva. Deras gift är toxiskt, och deras bett kan ibland orsaka allvarliga sår och infektion. Din hud kan rodna, bli vit, få blåsor och börja smärta efter det första smärtfria bettet. Et ulcus (rötsår) kan också bildas. Blåsan kan växa och bli värre utan behandling. I de mest allvarliga fallen kan det döda omgivande vävnad och orsaka feber, frossa och huvudvärk.

Luffarspindel är en stor brun spindel som är aktiv i nordvästra USA. De är aggressiva och gömmer sig gärna bakom möbler, under golvlister och i garderober. Det första bettet är inte smärtsamt, men kommer att orsaka smärta. Andra symptom är en röd/lila blåsa, utslag, muskelvärk, andnöd, huvudvärk, feber, högt blodtryck, illamående och kräkningar. Ibland bildas ulcus/rötsår.

Spindelbett tar ofta längre tid på sig att läka än andra insektsbett. De kan skada dina hudvävnader också, så sök vård omedelbart.

 

Fästingar
När en fästing sätter sig på huden flyttar den sig ofta till de varma fuktiga armhålorna eller ljumskarna. Den livnär sig på blod och för vidare sjukdomar som den bär på. Det kan exempelvis vara borrelia eller TBE. Fästingbett är vanligtvis enskilda. Tidiga symptom inkluderar ett runt hudutslag, feber, huvudvärk och utmattning. Du kan se en röd fläck eller ett utslag nära bettet och även uppleva stelhet i nacken.

Fråga en hudläkare online idag

 

Vad kan jag göra?

Ta bort gadden
Om du inte får en allergisk reaktion av bistick, ta bara bort gadden, tvätta området, lägg på is, ta oralt antihistamin för klåda och ta ibuprofen eller paracetamol för smärtlindring. Använd ett platskort eller annat objekt med rak kant för att få bort gadden. Använd inte pincett, då det kan klämma på giftblåsan och öka mängden gift som sprutas in.

Självbehandling

 1. Tvätta området med tvål och vatten
 2. Lägg på is (inslaget i en tvättlapp) på sticket i tio minuter och ta sedan bort i tio minuter. Upprepa proceduren.
 3. Om nödvändigt, ta en antihistamintablett, eller applicera salva med kortikosteroider som minskar klåda.
 4. Håll utkik efter tecken på infektion de kommande dagarna (så som ökande rodnad, svullnad och smärta).

 

Förebyggnad

 • Undvik att vara ute i gryning och skymning för att minska exponering för mygg.
 • Använd skyddande kläder och insektsmedel för att hålla borta fästingar, myggor och andra insekter.
 • Undvik parfymer och blommönstrade eller mörka kläder.
 • Försök inte ta bort bon och kupor om du inte är proffessionell i området.
 • Undvik tät vegetation eller djur som kan misstänkas bära på loppor, kvalster och fästingar.
 • Var medveten om att getingar och andra näringssökande insekter ofta söker sig till öppnade burkar med läsk och annan obevakad söt mat.
 • Använd myggnät för fönster, och undvik stillastående vatten i din trädgård.

 

Få bukt med allvarliga reaktioner

 • Kontrollera personens luftvägar och andning. Om nödvändigt, ring 112 och börja hjärt- lungräddning.
 • Håll personen lugn
 • Avlägsna ringar och andra föremål som kan vara i vägen om det drabbade området svullnar.
 • Använd personens EpiPen eller liknande nödutrustning, om de har. Vissa med allvarliga allergier har dem alltid med sig.
 • Om nödvändigt, behandla personen för tecken på chock. Var kvar hos personen till vårdpersonal är på plats.

Fråga en hudläkare online idag

 

Bör jag söka medicinsk hjälp?

En del personer har allvarliga, livshotande reaktioner vid bistick eller insektsbett. Det kallas för anafylaktisk chock. Detta tillstånd kan uppstå väldigt fort och kan snabbt leda till döden om det inte behandlas snabbt. En läkare bör omedelbart konsulteras om allergisk reaktion eller andra ovanliga problem tillstöter. Detta inkluderar:

 • Andnöd, rosslande, slut på luft
 • Svullnad var som helst i ansiktet eller i munnen
 • Trångt i halsen och svårigheter att svälja
 • Utmattning
 • Blå hudton

 

Behandling

Små insektsbett kan behandlas med tvål och vatten, och klåda kan lindras med utvärtes antihistaminer. Om du får allvarliga allergiska reaktioner av bett och stick bör du har ett nödkit och EpiPen. Försäkra dig om att vänner och familj vet hur man använder dem om du får en reaktion. Motgift finns för bett från svarta änkan.

Fråga en hudläkare online idag


Källor:

U.S. National Library of Medicine. Insect bites and stings. Tillgängligt på: https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000033.htm

Boyd (Bo) D Burns, DO, FACEP, FAAEM. Medscape. Insect bites. Tillgängligt på: https://emedicine.medscape.com/article/769067-overview#a6

Kimberly Holland. Healthline. When Bed Bugs Bite. Tillgängligt på: https://www.healthline.com/health-slideshow/bed-bug-bites#5

WebMD. Bad Bugs Slideshow: Identifying Bugs and Their Bites. Tillgängligt på: https://www.webmd.com/allergies/ss/slideshow-bad-bugs

 

 

Fråga en hudläkare

Anonymt, snabbt och säkert!

logo
1 (415) 234-4124
Fråga nu