Fler Sexuella Partners Och Ökad Risk För Cancer?

av | May 27, 2020 | Blogg, Spotcancer, STD

Fler sexuella partners och ökad risk för cancer?

Fler sexuella partners, ökad risk för cancer?

 

I vår strävan att förse dig med så mycket värdefull information som vi kan, så kommer vi denna vecka med något vi undersöker som överraskande men tydliga kopplingar mellan sexuella partners och risken för cancer. Du kanske eller kanske inte kommer ihåg den ökade medvetenheten om detta ämne. Rätt eller fel, genom en uppenbarelse gjord av Michael Douglas för några år sedan. 

Testa vår AI algoritm GRATIS här

 

Oralsex och cancer

Under 2013 så uttalar sig den berömda Michael Douglas i ett snabbt uttalande att han kan ha fått cancer på grund av oralsex. Han beklagade senare dessa kommentarer, men det finns en viss sanning i vad som sades vid den tidpunkten. För det första, viruset som kan ha lett Douglas att göra dessa kommentarer kallas HPV eller kondylom. I årtionden har forskare känt till sambandet mellan HPV och livmoderhalscancer. Det har också varit känt i många år att en oral infektion av HPV kan också orsaka huvud- och halscancer.

Anledningen att Michael Douglas uttalande ifrågasattes är att de flesta människor som får oral HPV inte får muncancer. I själva verket är HPV den vanligaste könssjukdomen i USA. Dessutom, även om det finns mer än 40 typer av HPV, orsakar endast ett fåtal cancer. Av denna anledning skulle vi råda att det finns lite att oroa sig för här.

Testa vår AI algoritm GRATIS här

 

Sexuella partners och cancer

Nu har som sagt en färsk studie visat ett samband mellan antalet sexuella partners och risken för cancer. En studie av BMJ som anges för att undersöka de potentiella cancerrisker som är förknippade med flera partners. Studien omfattade ett genomsnitt från 2537 män och 3185 kvinnor i åldern 50 år och yngre. Deltagarna ombads att avslöja hur många sexuella partners de har haft under sin livstid. Liksom alla andra vanor som rökning och alkoholkonsumtion som också kan kopplas till cancer.

Intressant nog konstaterades det att de med ett högre antal sexuella partners var mer benägna att röka, dricka alkohol och även motionera. Detta beaktades i studien med hjälp av vad de kallar “logistisk regression”. Faktorer som etnicitet och depressiva symtom övervägdes också. 

Testa vår AI algoritm GRATIS här

 

Vad var resultatet?

Resultatet visade en tydlig koppling mellan cancerdiagnos och hur många sexuella partners man haft under sitt liv. För dem som hade 10 eller fler sexuella partners var oddsen för en cancerdiagnos 1,69 hos män och 1,91 hos kvinnor. Detta var betydligt högre än de som har haft 0-1 sexuella partners.

Den mellersta marken i denna studie var användare som hade 2-4 partners och 5-9 partners men detta visade mycket liten statistisk skillnad.

Testa vår AI algoritm GRATIS här

 

Sexuella partners och långvariga sjukdomar

Även om detta inte påverkade männen i studien, kvinnor som hade 5 + sexuella partners hade odds på 1,65 för en långvarig sjukdom.

Från denna studie kan vi dra slutsatsen att ett högre antal sexuella partners är associerad med ökade odds för cancer. Forskarna har dock accepterat att ytterligare studier krävs för att fastställa resultatet. Detta innebär att även om det finns ett samband så kvarstår osäkerheten. Så det är ännu inte bekräftat att antalet sexuella partners har direkt påverkat det ökade antalet cancerdiagnoser i detta skede.

En intressant punkt är att det är allmänt känt att vissa sexuellt överförbara sjukdomar kan orsaka en ökad risk för cancer. HPV som diskuterats tidigare, liksom sexuellt överförbara sjukdomar som Gonorré visar ökad risk att utveckla cancer. Detta kan innebära att sambandet är sexuell risk, inte bara att ha fler partner. Eftersom din sexuella hälsa är mycket viktigt rekommenderar vi att du kommer ihåg att testa dig för sexuellt överförbara sjukdomar hos läkare eftersom de ofta kan kännas igen. Om du märker något ovanligt kan du också använda vår AI-teknik för att avgöra om du ska kontakta en läkare.

Testa vår AI algoritm GRATIS här

Fråga en hudläkare

Anonymt, snabbt och säkert!

Över 15,000+ läsare

Få nytt content fra First Derm

Fråga en hudläkare

Anonymt, snabbt och säkert!

logo
1 (415) 234-4124
Fråga nu