Coronavirus Articles

Livshotande hudutslag

Även om sällsynta så finns det några livshotande hudutslag där ute som kan vara ett tecken på något allvarligt. Lär dig mer om hudutslag här!

Hjälper D-vitamin till att bekämpa COVID-19?

Hjälper D-vitamin till att bekämpa COVID-19? Studier tyder på att D-vitamin stöder immunsystemet och kan minska allvarliga komplikationer.

Köldknölar – Perniones – Köldskador

Köldknölar är också kända som Perniones eller Chilblains, de förekommer när du blir utsatt för kyla och fukt och orsakar vävnadsskador.

Coronavirus och Hud: Covid Tår

De senaste uppdateringarna om effekten Coronavirus har på vår hud. Vad är Covid tår och hur stark är kopplingen till covid-19?

logo
1 (415) 234-4124
Fråga nu