Artificial Intelligence (AI) Articles

Autoderm Bot tillgänglig på Telegram!

Autoderm AI API finns nu som en bot på Telegram. Allt du behöver är en smartphone bild av din hud-oro för att få ett omedelbart svar.

SelfDiagnostics hemma testkit ny partner till First Derm

First Derms API-algoritm för autoderm® artificiell intelligens (AI) integrerad i partnern SelfDignostics hemma testkit hälsoportal.

Utvecklare Räddar Bror Med AI Födelsemärkes Scanner

Vår AI hud & födelsemärkes scanner upptäckte en cancerogen leverfläck som räddade vår utvecklares bror från ett potentiellt fall av melanom.

Pressmeddelande – Artificiell intelligens (AI) hudåkomma Algorithm API – Version 2.0

Pressmeddelande AI – Version 2.0 API artificiell intelligens algoritm för att utvärdera hudproblem inom en sekund.

logo
1 (415) 234-4124
Fråga nu